Start
PDF Drukuj Email

Zapraszamy do Galerii - fotorelacja ze wspólnego kolędowania z Zespołem "LUSOWIACY" tutaj

 Wycieczka parafialna
"Sentymentalna Podróż na Kresy"


Dzień 1      
Zbiórka uczestników o 13:00, a następnie przejazd na nocleg w okolice Rzeszowa.

Dzień 2        
Przejazd przez granicę polsko-ukraińską, zwiedzanie Żółkwi,przejazd na nocleg w okolice Lwowa – ukraińska kolacja z tańcami

Dzień 3         
Lwów
, powrót do hotelu z dnia poprzedniego.

Dzień 4         
Przejazd do Truskwca, następnie Stanisławów oraz przejazd na nocleg w okolice Kołomyi (może uda się zorganizować nocleg w Jaremcze).

Dzień 5         
Zwiedzanie Kołomyi, Jaremcze, Worochta oraz Kuty. Powrót na nocleg z dnia poprzedniego.

Dzień 6         
Śniatyń
, Czerniowce, Buczacz, przejazd na nocleg w okolice Lwowa.

Dzień 7         
Przejazd powrotny do Poznania.

 

Cena:  690 PLN + 150 Euro

Warunkiem zapisania się na pielgrzymkę jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 300 PLN;
pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej do 31 dni przed wyjazdem.

Termin wyjazdu:  22-28.04.2018

Cena obejmuje:

 • przejazdy klimatyzowanym autokarem wyposażonym w wc, barek, dvd,
 • zakwaterowanie w hotelach *** - pokoje 2,3 osobowe,
 • śniadania od 2-go do 7-go dnia oraz obiadokolacje od 2-go do 6-go dnia (w tym jeden wieczór ukraiński),
 • opiekę pilota i kapłana,
 • ubezpieczenie KL, NNW, BP oraz składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie obejmuje:

 • opłat związanych z realizacją programu, lokalnych przewodników oraz opłaty za zestaw do oprowadzania grup (ok. €/os.) – płatne pilotowi w trakcie wyjazdu,
 • dopłaty do pokoju 1-os. w wysokości 450 PLN/os. za cały wyjazd,
 • napojów do obiadokolacji, wydatków osobistych.

UWAGA!

 • PASZPORT musi być ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki,
 • msze będą zorganizowane zgodnie z życzeniem Księdza – opiekuna pielgrzymki,
 • uczestnicy mogą dodatkowo ubezpieczyć się od chorób przewlekłych oraz od kosztów rezygnacji z wyjazdu – chęć dodatkowego ubezpieczenia należy zgłosić w momencie podpisyania umowy,
 • program ma charakter ramowy – kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
 • ilość uczestników jest ograniczona,
 • ceny wstępów mogą ulec zmianie.

 PROGRAM DUSZPASTERSKI 2017-2019

 

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby w następnych dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.

Przedmiotem zainteresowania programu winny być wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Program duszpasterski wyznacza ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pastoralnych. Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym kontekście zauważamy znaczącą szansę duszpasterską, polegającą na towarzyszeniu wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. Ten fakt uświadamia nam coraz bardziej potrzebę troski o otrzymane łaski, jak również potrzebę umiejętnego kształtowania życia na Jego miarę. Wierni powinni więc otrzymać możliwość włączenia się w formację duchową, która umożliwi im odkrycie działania Ducha Świętego w ich życiu.

Wspomnianym już etapom realizacji Programu duszpasterskiego będą towarzyszyły konkretne zadania.

Rok 1 – Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji Programu duszpasterskiego będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga zostanie skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenia z Nim oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

Rok 2 – Misja w mocy Bożego Ducha

Treści drugiego roku realizacji Programu duszpasterskiego mają doprowadzić wiernych do poznania Kościoła w zupełnie nowym – być może nieznanym jeszcze – świetle. Program zachowuje, zgodnie z przyjętą wcześniej metodologią, podział na cztery zasadnicze cele: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.

CEL EWANGELIZACYJNY

Odznacza się pewną równowagą w sferze działań. Z jednej strony zaakcentowano różne formy przepowiadania (głoszenie Słowa, katecheza, rekolekcje ewangelizacyjne bądź kerygmatyczne); z drugiej zaś zaobserwowano pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym
w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, potrzebę formacji na różnych poziomach życia parafialnego oraz tworzenie i promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary.

CEL INICJACYJNY

Na pierwszy plan wysuwa się dowartościowanie roli mistagogii chrześcijańskiej w przepowiadaniu; ukazywanie związku i jedności pomiędzy bierzmowaniem a chrztem i Eucharystią, jak również podkreślenie znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywania przynależności do Kościoła. Można więc z pewnym przybliżeniem powiedzieć, że cel inicjacyjny wskazuje na źródło mocy, z którego czerpie każdy bierzmowany, oraz na podstawowe możliwości zaangażowania wierzących w proces budowania Kościoła.

CEL FORMACYJNY

W ofercie formacyjnej Kościoła w Polsce zaproponowano ukierunkowanie na odkrywanie wielopłaszczyznowych relacji z Osobą Ducha Świętego, na odkrywanie Jego obecności w Kościele czy wreszcie na sposób Jego prowadzenia i budowania Kościoła.

CEL SPOŁECZNY

Odkrycie darów Ducha Świętego oraz prawidłowe ich wykorzystanie prowadzi zawsze do postawy służby (diakonii). Duch Święty uzdalnia bierzmowanych do bycia bezinteresownym darem dla innych oraz do tego, aby tym darem innym służyli. Zaprezentowane powyżej elementy programu pozwalają również na przybliżenie go od strony tematu, hasła i symbolu.

ROK 2017/18

 • Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego
 • Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4)
 • Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk

ROK 2018/19

 • Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha
 • Hasło: „W mocy Bożego Ducha”
 • Symbol: języki ognia

(Opracowano na podstawie: Zeszyt teologiczno-pastoralny. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018, Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, s. 13-19).