Start Grupy i Rady
PDF Drukuj Email

Pomocą w zarządzaniu i administrowaniu majątkiem Parafii są Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.

Działalność Rady Duszpasterskiej polega na rewizji majątku ruchomego Parafii, przygotowywaniu i organizacji uroczystości parafialnych, opracowywaniu harmonogramu działań duszpasterskich oraz analizie życia wspólnoty.

Do zadań Rady Ekonomicznej należy troska o majątek parafialny, nadzorowanie ksiąg wieczystych, planowanie koniecznych remontów oraz czuwanie nad ich realizacją.