Kaplica pałacowa w Jankowicach – fundowana w 1899 r. przez Jadwigę i Stefana Kwieleckich. 16 IV 1899 r. kaplica otrzyma od papieża Leona XIII indult, wg którego można było w niej odprawiać msze św. W ciągu całego roku z wyjątkiem Niedzieli Zmartwychwstania, przy czym obowiązek uczestnictwa we mszy św. Niedzielnej spełniali tylko wymienieni w dokumencie. Przy kaplicy przez pewien czas byli kapelani. Poza tymi przypadkami – posługę pełnił zawsze proboszcz z Ceradza.    

Kaplica p.w. św.Trójcy w Grzebienisku
 – budynek murowany, poświęcony w 1983 r.

Kaplica p.w. Matki Boskiej z Lourdes w Gaju Wielkim – znajduje się na parterze obiektu sakralnego w Gaju Wielkim – została poświęcona 23 IX 1981 r.

© Parafia pw. św. Stanisława Biskupa - Ceradz Kościelny
Wykonanie: Solmedia.pl