• Stanisław Palacz, urodzony 11 kwietnia 1881 roku w Swadzimiu, syn Stanisława i Seweryny Ptaszyńskiej. W 1904 roku ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny i wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie i Poznaniu, gdzie studiował filozofię i teologię. Święcenia kapłańskie przyjął 9 lutego l908 roku i został skierowany do pracy, jako wikariusz w Siedlcu, Chodzieży (od 1911),Trzcielu (od 1912), Ceradzu (pracował tylko 2 miesiące) oraz Obrzycku. Od l lipca 1914 roku, przez 3 miesiące, był admi­nistratorem parafii w Kiekrzu skąd przeniesiono go do Czeszewa (1914-1916), później do Rogalinka (1916-1921). Od 1921 do śmierci w 1929 roku był proboszczem w Prochach.

  • Konstanty Święcicki, syn Wincentego dziedzica Ceradza Dolnego i Elżbiety Sinnerberg. Rodzice ślubowali w cerkwi prawosławnej w Odessie, gdyż Elżbieta była wyznania prawosławnego. W 1936 roku odbyła się sanacja małżeństwa w Kościele katolickim. Konstanty w dzieciństwie został katolikiem, choć brak na ten temat bliższych informacji. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku i tam w 1938 roku przyjął święcenia kapłańskie. Mszę św. prymicyjną odprawił w Ceradzu Kościelnym, co zostało upamiętnione specjalnym witrażem w zakrystii kościo­ła.

  • Kazimierz Skok z Gaju Wielkiego, wyświęcony w 1952 roku.

  • Józef Walewicz z Gaju Wielkiego, wyświęcony w 1956 roku.

  • Anna Bzdziak, urszulanka od 1984 roku.

  • Anna Ratajczak, urszulanka od 1985 roku, 1984-1985 nowicjat w Pniewach, 15 VIII 1985 śluby zakonne w Pniewach.

  • Stanisław Walewicz z Ceradza Dolnego, wyświęcony w 1985 roku.

  • Artur Kosior z Gaju Wielkiego, wyświęcony w 2004 roku.

 Na podstawie książki: L. Wilczyńskiego "Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ceradzu Kościelnym w latach 1918-2008"

© Parafia pw. św. Stanisława Biskupa - Ceradz Kościelny
Wykonanie: Solmedia.pl