Ceradz Kościelny położony jest ok. 28 km na zachód od Pozna­nia, 5 km od drogi krajowej nr  92 w gminie Tarnowo Podgórne, w po­wiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. Miejscowość usytuowana jest na Wysoczyźnic Poznańskiej, którą kształtowało zlodowacenie bałtyckie (faza poznańska) pozostawiając urozmaiconą rzeźbę powierzchni. W północnej części tego obszaru, tzn. w pasie środkowo-poznańskiej moreny czołowej (okolice Sierpówka, Gaju Wielkiego i Rumianku) przebiega z zachodu na wschód strefa niewielkich pagórków morenowych zbudowanych z glin zwałowych. Wznie­sienia te osiągają wysokość 96-97 m n.p.m. Na południe od moreny teren jest bardziej płaski (okolice Stramnicy). Z kolei na wschodzie widać sfalowania z wałami gliniastymi (wys. 5-10 m) i płaskoden­ne obniżenia wypełnione piaskiem humusowym lub torfem. Teren „ożywia się" dzięki piaszczysto-żwirowym stożkom sandrowym oraz wzniesieniom typu kemowego. Najwyższy stożek znajduje się w północnej części Ceradza Kościelnego i ma wysokość 103 m n. p. m. Niższe wzniesienia kemowe znajdują się w rejonie Grzebieniska i Brzozy. Niezwykłym elementem krajobrazu jest rynna polodowcowa wcinająca się na głębokość ok. 20 m, a która ma kilkaset metrów szerokości. Rynna zaczyna się w rejonie Kalw i przebiega w kierunku północno-południowym między Ceradzem a Jankowicami w stronę Kaźmierza. Dnem tej rynny (od Jankowie) płynie rzeka Sama, która ma swój początek w Jeziorze Lusowskim.

mapa_ceradz.jpg

© Parafia pw. św. Stanisława Biskupa - Ceradz Kościelny
Wykonanie: Solmedia.pl